logo07_alo_altin-png.png

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 2015 BEY. REHBERLERİ

.................................................

 2015 YILI İPC

.................................................

 2015 YILI ÇALIŞMALARI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2015

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2015

.................................................

 AGİ 2015

.................................................

 2015 VERGİ TAKVİMİ

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

 

 

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği (27.05.15-04:15)

Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ve/veya reasürans brokerliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde

 

  

 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) (27.05.15-04:15)

Bu Tebliğin amacı; a) Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve

 

  

 

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik (27.05.15-04:15)

Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması,

 

  

 

Ürküten Ekstrem Sporlar (26.05.15-14:30)

Biraz stres atmaya ne dersiniz? Bakarken bile ürküten ekstrem sporlar...

 

  

 

Zorlayıcı Sebepler Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi (25.05.15-09:40)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

İş Sözleşmesinin Feshi ve Haklı Nedenle Fesih Hakkı, Haklı Nedenle Fesih İçin Gerekli Koşullar, İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı...

 

  

 

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.05.15-04:15)

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

  

 

Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.05.15-04:15)

Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmeliğin adı

 

  

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) (25.05.15-04:15)

Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu

 

  

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2015/20) (24.05.15-04:15)

2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün desteklemeleriyle ilgili usul

 

  

 

Doğum Yardımı Yönetmeliği (BKK 2015/7695) (23.05.15-04:05)

Ekli “Doğum Yardımı Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması;

 

    

 

3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Karar (23.05.15-04:05)

yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı

 

  

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9) (23.05.15-04:05)

Tebliğ (2010/1)’in 3 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları

 

  

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/74, K: 2014/201 Sayılı Kararı (23.05.15-04:05)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hk.

 

 

Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2015/34, K: 2015/48 Sayılı Kararı (23.05.15-04:05)

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hk.

 

  

 

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (22.05.15-04:15)

Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

  

 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.05.15-04:15)

Yönetmeliğin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali

 

 

Anayasa Mahkemesi Kararları (21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmi Gazete) (21.05.15-09:30)

6491, 5411, 6100, 4817, 213 ve 5502 Sayılı Kanunlar Hk.

 

  

 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 44 (21.05.15-04:10)

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kuralların yürürlüğe konulmasıdır.

 

  

 

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2015/7696) (21.05.15-04:10)

Ekli “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in

 

  

 

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.05.15-04:10)

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama

 

  

 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.05.15)

Yönetmeliğinin adında yer alan “Serbest Muhasebecilik...

 

 

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.05.15-04:30)

Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

 

 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.05.15-04:05)

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi değiştirilmiştir.

 

 

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.05.15-04:05)

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.05.15-05:10)

Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “serbest

 

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.05.15-05:10)

Staj Yönetmeliğinin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj

 

 

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (14.05.15-05:10)

Sorumluluk Sigortasına yönelik ilgililerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

 

 

 

Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/18) (14.05.15-05:10)

5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:3) (13.05.15-11:35)

KDV Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin yayımından itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına

 

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.05.15-04:15)

Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (12.05.15-04:25)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

 

 

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (12.05.15-04:25)

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

 

 

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/17) (12.05.15-04:25)

Bu Tebliğ, 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul...

 

 

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.05.15-04:15)

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe

 

 

 

Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.05.15-04:15)

Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

 

 

 

SGK Genelgesi 2015/14 (Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası Hk.) (07.05.15-17:15)

Bilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 60 ıncı ve 61 inci maddelerinde

 

 

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği (06.05.15-04:40)

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler

 

 

 

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ (06.05.15-04:40)

Bu Tebliğin amacı, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif

 

 

 

SGK Genelgesi 2015/13 (4b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması) (04.05.15-17:10)

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisan 2015 (04.05.15-15:20)

TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,63

 

 

 

Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Nisan 2015 (04.05.15-15:20)

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,43 artış

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/13) (03.05.15-04:25)

Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı

 

 

1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ (02.05.15-04:35)

Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu

 

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 77 (e-Defter Uygulaması Hk.) (30.04.15-12:10)

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerimizce  30 Nisan 2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken

 

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.04.15-04:50)

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında

 

 

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (30.04.15-04:50)

Bu Yönetmelik, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368) (30.04.15-04:50)

“f) Satışı yapılan araçların, otopark ve çekici ücretleri ile satış işlemleri

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/16) (30.04.15-04:50)

Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate

 

 

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.04.15-04:40)

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin...

 

 

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7431) (24.04.15-04:35)

Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6645 Sayılı Kanun) (23.04.15-04:55)

İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık

 

 

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.04.15-04:50)

Bu tarife ve talimat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu

 

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) (21.04.15-04:50)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin

 

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

İnşaat ve Gayrimenkul Sektörünün Vergilendirilmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (20.05.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Gemi Adamları'nın Fazla Çalışması ve Fazla Çalışma Ücreti (18.05.15)

Gürkan TEKER, İş Müfetişi Yrd.

 

Altın Kredisi Borcunun ve Altın Mevduatının Değerlemesi (16.05.15)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Vergi Mahremiyetinin Bilgi Edinme Kapsamında Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması (14.05.15)

Cemal KADAN, SMMM, KGK Bağımsız Denetçi

 

Kurdaki Dalgalanmaların Tüketici Güvenine ve Gayrimenkul Piyasalarına Etkisi (25.04.15)

Doç. Dr. Ali HEPŞEN, Öğretim Üyesi

 

01 Mayıs 2015 Tarihinden İtibaren Asgari Geçim İndirimi Hesaplamaları Değişti! (24.04.15)

Kemal ÖZDEMİR, SMMM

 

Yer Altında Çalışan Maden İşçilerinin Hafta Tatili 2 Gün mü Oldu? (24.04.15)

Ali Kemal TERZİ, ÇSGB İş Müfettişi

 

Gazeteci ve Deneme Süresi

(20.04.15)

Ali Kemal TERZİ, ÇSGB İş Müfettişi

 

KDV Uygulamaları Konusunda Yapılan Önemli Düzenlemeler (10) (20.04.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Nakit Sermaye Ödemelerinde Faiz İndirimi (10.04.15)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

 

 

Kıdem Tazminatı

 

Ücretler Dosyası

 

Yıllık Ücretli İzin

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Sitene Ekle

 

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

4857 Sayılı İş Kanunu

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................