logo07_alo_altin-png.png

 

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 2015 BEY. REHBERLERİ

.................................................

 2015 YILI İPC

.................................................

 2015 YILI ÇALIŞMALARI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2015

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2015

.................................................

 AGİ 2015

.................................................

 2015 VERGİ TAKVİMİ

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

  

 

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (30.03.15-05:30)

Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlık tarafından oluşturulacak elektronik tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (26.03.15-04:40)

Bu Yönetmeliğin amacı, İş ve Meslek Danışmanlarının atanmaları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususları belirlemektir.

 

 

Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (25.03.15-04:45)

Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğin (Seri No: 6) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (25.03.15-04:45)

Tebliğ (Seri No: 6) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı (23.03.15-13:10)

Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri, Yıllık Gelir Vergisi

 

 

SGK Duyurusu (Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli) (20.03.15-13:10)

İşveren Uygulama Tebliğinde, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın

 

 

Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (20.03.15-04:50)

Bu Tebliğin amacı, tasfiye halinde bulunan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, bilinen alacaklılarıyla

 

 

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 135) (20.03.15-04:50)

Tebliği’nin (Seri:V, No:34) 4 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş

 

 

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (BKK 2015/7255) (20.03.15-04:50)

Ekli “Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması

 

 

SGK Genelgesi 2015/10 (Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri (19.03.15-10:25)

Kurumumuzca uygulanan sigorta primi teşviklerine ilişkin gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, gerekse 4447 sayılı İşsizlik

 

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2015 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ (19.03.15-05:10)

1/1/2015 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli

 

 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ (19.03.15-05:10)

2015 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı

 

 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.03.15-05:10)

3093 sayılı Kanununda belirtilen bandrole tabi cihazları imal edenler satıştan

 

 

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.03.15-05:00)

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan

 

 

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.03.15-05:00)

Yönetmeliğin Ek-1’inin birinci bölümünün 59 uncu fıkrasının...

 

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.03.15-04:50)

...Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar (BKK 2015/7391) (17.03.15-04:50)

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin;

 

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/8) (14.03.15-05:00)

...tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması

 

 

21-22 Mart 2015 Tarihinde Yapılacak SMMM Yeterlilik Sınavı İçin Hazırlanan Deneme Sınavı Örnekleri (13.03.15-11:00)

Ankara SMMM Odası Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanmıştır...

 

 

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (13.03.15-04:50)

Bu Yönetmeliğin amacı, kredi kuruluşları tarafından verilen bireysel kredilerle bağlantılı olan zorunlu veya ihtiyari sigorta

 

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.03.15-04:50)

Gümrük Yönetmeliğinin 198 inci maddesinin birinci fıkrasına

 

 

Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/10) (13.03.15-04:50)

(Tebliğ No: 2014/20)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde

 

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/2) (12.03.15-04:50)

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

 

 

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.03.15-05:00)

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra birinci fıkra olarak eklenmiş ve

 

 

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı (11.03.15-05:00)

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 22,00 TL (Yirmi İki Türk Lirası) iaşe bedelinin

 

 

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (10.03.15-04:55)

İşveren; yeraltı kömür madenlerinde faaliyet alanının herhangi bir yerinde

 

 

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.03.15-05:10)

...Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.03.15-05:10)

...Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.03.15-05:10)

...Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

 

 

Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.03.15-05:10)

Güvence Hesabı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası...

 

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.03.15-05:10)

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası...

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2015/2) (06.03.15-16:10)

Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan yedi meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

 

Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.03.15-05:10)

Aktüerler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (05.03.15-05:05)

(I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7273) (05.03.15-05:05)

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulma

 

 

SGK Genelgesi 2015/9 (3201 Sayılı Kanunun Uygulaması Hk.) (04.03.15-10:10)

3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunun...

 

 

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (04.03.15-05:10)

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda...

 

 

2015 Yılı Vergi Beyanname Rehberleri (03.03.15-11:05)

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi, Ücret Kazançları Vergi Rehberi, Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi, Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi...

 

 

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (03.03.15-05:05)

Bu Yönetmelik, yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin...

 

 

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.15-05:20)

Tebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

 

 

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.15-05:20)

Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi

 

 

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.02.15-05:20)

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şirketler ve

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

KDV Uygulamaları Konusunda Yapılan Önemli Düzenlemeler (7) (23.03.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Yeni Vergisel Düzenlemeler ve Elektronik Yoklama (23.03.15)

Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı

 

Gelir Vergisi Beyanna-mesinde Gelirin Toplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar (17.03.15)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

Limited Şirketlerde Müdürler Atanmaları ve Görevden Alınmaları (16.03.15)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 

Özelgelerle Gayrimenkul Sermaye İradı (09.03.15)

Fuat SÜTÇÜ, Gelir Uzmanı

 

KDV Uygulamaları Konusunda Yapılan Önemli Düzenlemeler (6) (09.03.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilen-dirilmesi ve Uygulama Örnekleri

Yrd.Doç.Dr. Özgür BİYAN, Öğr. Üyesi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.Yrd.

 

Tecil Faizi ve Yapılandırma Faizlerinin Gider Yazılması Çözüm Bekleyen Bir Konu (05.03.15)

M.Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

KDV Uygulamaları Konusunda Yapılan Önemli Düzenlemeler (5) (02.03.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı (02.03.15)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

 

Kullanılmamış Yıllık İzin Ücretinden Prim Alınabilir mi? (27.02.15)

Cem BALOĞLU, İş Müfettişi

 

Serbest Meslek Kazanç Defterini İşyerinde Bulundurmak Zorunlu mu? (24.02.15)

 Cihangir ÖZKÖK, YMM

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

 

 

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................