logo07_alo_altin-png.png

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 VERGİ ve SGK AFFI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2014

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2014

.................................................

 AGİ 2014

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2014

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

 

  

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı (28.11.14-05:10)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının

 

 

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 21/11/2014 Tarihli ve 2014/10 Sayılı Kararı (28.11.14-05:10)

“Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2013/59) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/58) (28.11.14-05:10)

“(1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/4/2015’dir. Bu tarihe kadar

 

 

6552 Sayılı Kanun Hakkında Basın Açıklaması (SGK) (27.11.14-16:30)

5510 sayılı Kanunun 4(b) kapsamında bulunan sigortalılarımızın prim borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesi için bankalar ile görüşmeler yapılmış...

 

 

2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge (27.11.14-16:10)

Bilindiği gibi, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları her bir vergi dairesine

 

 

SGK Duyurusu (6552 Sayılı Kanun Hk.) (27.11.14-11:15)

6552 Sayılı Kanundaki Yapılandırmalar Hakkında Duyuru

 

 

İş Hukukunda Hafta Tatili ve Hafta Tatili Ücreti (27.11.14-11:15)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

Hafta tatili, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun md. 3’te düzenlenmiştir. İş hukukunda

 

 

Torba Yasa-Vergi ve SGK Affı Mevzuatı (Online Ödeme, Kanun, Genelge, Tebliğler, TEFE/ÜFE Hesaplama Tablosu, Makaleler)

Şu ana kadar çıkan tüm mevzuat, rehber, broşür ve makaleler...

 

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (27.11.14-04:55)

Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik (27.11.14-04:55)

Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği (27.11.14-04:55)

Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği (27.11.14-04:55)

Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyeti raportörlerinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile

 

 

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) (27.11.14-04:55)

Bilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun

 

 

Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (No: 2014/52) (27.11.14-04:55)

Bu Tebliğin amacı, gıda işletmelerindeki yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin hususları belirlemektir.

 

 

Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/7) (27.11.14-04:55)

Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere.... (Tebliğ No: 2014/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/49) (27.11.14-04:55)

Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene

 

 

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu (6570 Sayılı Kanun) (26.11.14-15:15)

Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık

 

 

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6571 Sayılı Kanun) (26.11.14-15:15)

Uluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında yapılan 75 inci Uluslararası Çalışma

 

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (26.11.14-05:05)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin

 

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2014/7002) (26.11.14-05:05)

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik (26.11.14-05:05)

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin bireysel ve kurumsalüyeleri olan değerleme uzmanları ve

 

 

Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6567 Sayılı Kanun) (26.11.14-05:05)

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen

 

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (25.11.14-04:55)

Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.11.14-05:05)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine 51 inci maddesinden sonra gelmek üzere

 

 

SGK Duyurusu - Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru (19.11.14-14:55)

Sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlanan işverenlerin, 2014/Ekim

 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.11.14-05:00)

Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi...

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) (15.11.14-05:10)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme...

 

 

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2014/51) (15.11.14-05:10)

Bakanlığın ve sektörün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi için uygun görülen

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117) (15.11.14-05:10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nin 3 üncü...

 

 

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/6) (15.11.14-05:10)

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara...

 

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6566 Sayılı Kanun) (14.11.14-04:50)

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna ...

 

 

Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) (13.11.14-04:55)

Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında

 

 

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ (12.11.14-05:50)

Bu Tebliğ, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

 

 

12 Kasım 2014 Tarihli ve 29173 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na Ait 10 Adet Tebliğ (12.11.14-05:50)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait tebliğler

 

 

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) (12.11.14-05:50)

Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331 SK Tüm Mevzuat)

A'dan Z'ye işçi çalıştıran tüm sektörleri ilgilendiren kanun mevzuatı, Yürürlük Tarihleri, İdari Para Cezaları (İPC), Neler Getiriyor,  SSS...

 

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.11.14-04:50)

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “, iş ve meslek

 

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6563 Sayılı Kanun) (05.11.14-04:25)

Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

 

SGK Genelgesi 2014/30 (6552 Sayılı Kanuna İlişkin Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Hk.) (04.11.14-15:45)

6552 sayılı Kanuna (Torba Yasa) İlişkin...

 

 

Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili 26/8/2014 Tarihli ve 2014/23 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (02.11.14-04:40)

Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)

 

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] Sayılı Kararı (01.11.14-04:35)

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1

 

 

SGK Genelgesi 2014/29 (6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler) (31.10.14-15:30)

6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler sonucunda tahsis uygulamalarında meydana gelen değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj ve KDV Sorunu (26.11.14)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

Üniversite Bünyesindeki Bir Döner Sermaye İşletmesinden, Sandıklardan Veyahut Fonlarda Elde Edilen Ücretler Ayrı Bir İşverenden mi Alınmış Sayılacaktır? (24.11.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Mirasçıların Sorumluluğu

(19.11.14)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

 

Hizmet Sözleşmesinin Devri Hakkında Bilinmesi Gerekenler (18.11.14)

Cem BALOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi

 

Pansiyon İşletmelerinde Vergilendirme

(17.11.14)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 

6552 Sayılı Torba Kanunun 74. Maddesi Üzerine Değerlendirme (08.11.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

Vergi Alacaklarında Haciz Yoluyla Takip Usulü (24.10.14)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

 

İş Hukukunda İbraname

(22.10.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Asgari Geçim İndiriminde Bitmeyen Sorunlar (13.10.14)

Dr. Özgür BİYAN, Öğretim Üyesi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk. Yrd.

 

6552 Sayılı (Torba) Kanun Kapsamında Vergi Cezaları İle İlgili Tebliğde Yaşanan Sorun (08.10.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SM. Mali Müşavir

 

Serbest Meslek Kazanç Tespitine Yönelik Sıkça Sorulan 10 Soru 10 Cevap (08.10.14)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

(Torba Yasa) Vergi ve Sigorta Primi Affı, TEFE/ÜFE Hesaplama Tablosu (03.10.14)

Dr.Mehmet Ali AKTAŞ, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Soru ve Cevaplarla 6552 Sayılı Torba Yasanın Çalışma Hayatımıza Getirdikleri (02.10.14)

Hüseyin İrfan FIRAT, Personel ve İK Yönetimi Danışmanı

 

İşçinin İşe Devamsızlığı Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi (30.09.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

6552 Sayılı Torba Yasa İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Yeni Düzenlemeler (25.09.14)

Dr. Murat KOÇ, YMM

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:8 (Taslak)

 

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (TASLAK)

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

 

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

 

 

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

 

2014 Yılı İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................