logo07_alo_altin-png.png

 

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 VERGİ ve SGK AFFI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2014

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2014

.................................................

 AGİ 2014

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2014

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

   

 

Torba Yasa-Vergi ve SGK Affı Mevzuatı (Online Ödeme, Kanun, Genelge, Tebliğler, TEFE/ÜFE Hesaplama Tablosu, Makaleler)

Şu ana kadar çıkan tüm mevzuat, rehber, broşür ve makaleler...

 

 

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.10.14-05:30)

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim

 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği (19.10.14-05:30)

Bu Yönetmeliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının ve Sermaye Piyasası

 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği (19.10.14-05:30)

Bu Yönetmeliğin amacı, kıymetli madenler ile kıymetli taşların güvenilir,

 

 

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği (18.10.14-05:25)

Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk

 

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6889) (18.10.14)

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması

 

 

6552 Sayılı Kanun (TORBA YASA) Rehber ve Broşürleri (17.10.14-17:00)

Rehber ve Broşürler...

 

 

Trafik Tescil Kayıtlarının Silinmesi Uygulamasına İlişkin Rehber (17.10.14-17:00)

Trafik tescil kayıtlarının silinmesi uygulamasına ilişkin rehber

 

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar (BKK 2014/6842) (17.10.14-05:20)

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılına ait

 

 

Yüksek Planlama Kurulunun 26/9/2014 Tarihli ve 2014/26 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2015 Yılı Programı” ile “2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar (BKK 2014/6841) (17.10.14-05:20)

“2015 Yılı Programı” ile “2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) (16.10.14-05:30)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin yayımını...

 

 

Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (BKK 2014/6852) (16.10.14-05:30)

Ekli “Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin...

 

 

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi... (BKK 2014/6849) (16.10.14)

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu...

 

 

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik... (15.10.14-05:10)

“Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporların değerlendirilmesinde uygulama...

 

 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.10.14-05:10)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında...

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331 SK Tüm Mevzuat)

A'dan Z'ye işçi çalıştıran tüm sektörleri ilgilendiren kanun mevzuatı, Yürürlük Tarihleri, İdari Para Cezaları (İPC), Neler Getiriyor,  SSS...

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17) (12.10.14-05:15)

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla

 

 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (11.10.14-05:05)

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu...

 

 

Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017)’ın Kabulüne Dair 2/10/2014 Tarihli ve 2014/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (11.10.14-05:05)

2015-2017 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu...

 

 

2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi (11.10.14-05:05)

Kamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki...

 

 

2015-2017 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi (11.10.14-05:05)

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek

 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30] Sayılı Kararı (10.10.14-05:25)

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda

 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/34 (Vakıflar ve Dernekler) (09.10.14-17:05)

Bakanlar Kurulu Kararı ile vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecinde

 

 

Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2014/149, K: 2014/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6552 Sayılı Kanun Hk.) (09.10.14)

6552 sayılı kanunun bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması...

 

 

Orta Vadeli Program (2015-2017)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (BKK 2014/6840) (08.10.14-22:20)

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2015-2017)”

 

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (03.10.14-05:25)

Bu Yönetmeliğin amacı, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret,

 

 

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (03.10.14-05:25)

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğe

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116) (03.10.14-05:25)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrükİşlemleri) (Seri No: 90)’nin

 

 

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar ( BKK 2014/6784) (03.10.14-05:25)

Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak aydınlatma gideri

 

 

Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ (02.10.14-05:20)

Bu Tebliğin amacı; pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların

 

 

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2014/6814) (02.10.14-05:20)

Ekli “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde

 

 

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2014/6799) (02.10.14-05:20)

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

 

 

5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi (01.10.14-14:20)

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ıncı madde ile 2014/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan Kurumumuz alacaklarının

 

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:8 (TASLAK) (01.10.14-11:40)

Bu Tebliğde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin bazı hususlar hakkında açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde...

 

 

01 Ekim 2014 Tarihli ve 29136 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tebliğleri (01.10.14)

4 Adet Tebliğ...

 

 

Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.10.14-05:50)

Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2007/1) Ek I’inde yer alan

 

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) (01.10.14-05:50)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.10.14-05:50)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.4 numaralı

 

 

SGK Genelgesi 2014/27 (3201 Sayılı Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler) (30.09.14-15:35)

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

 

 

Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin Duyuru (29.09.14-14:10)

6552 sayılı Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden...

 

 

5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair ... Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi (29.09.14-05:15)

Hak sahipleri listesi...

 

 

28 Eylül 2014 Tarihli ve 29133 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ücret Tarifeleri (28.09.14-05:25)

Bilirkişi, Gider Avansı, Hakem ve Tanık Ücret Tarifeleri...

 

 

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 1) (27.09.14-05:30)

İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552 Sayılı Kanun)

 

 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) (27.09.14-05:30)

İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552 Sayılı Kanun)

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

Asgari Geçim İndiriminde Bitmeyen Sorunlar (13.10.14)

Dr. Özgür BİYAN, Öğretim Üyesi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk. Yrd.

 

6552 Sayılı (Torba) Kanun Kapsamında Vergi Cezaları İle İlgili Tebliğde Yaşanan Sorun (08.10.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SM. Mali Müşavir

 

Serbest Meslek Kazanç Tespitine Yönelik Sıkça Sorulan 10 Soru 10 Cevap (08.10.14)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

(Torba Yasa) Vergi ve Sigorta Primi Affı, TEFE/ÜFE Hesaplama Tablosu (03.10.14)

Dr.Mehmet Ali AKTAŞ, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Soru ve Cevaplarla 6552 Sayılı Torba Yasanın Çalışma Hayatımıza Getirdikleri (02.10.14)

Hüseyin İrfan FIRAT, Personel ve İK Yönetimi Danışmanı

 

İşçinin İşe Devamsızlığı Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi (30.09.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

6552 Sayılı Torba Yasa İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Yeni Düzenlemeler (25.09.14)

Dr. Murat KOÇ, YMM

 

Hizmet İfasında Türkiye'de Faydalanma/ Faydalanmama Kriteri (22.09.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Mal Bildirimi

(18.09.14)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM, Manisa (E) Defterdarı

 

Taşıtlarla İlgili Kredi Faizlerinin Giderleşti-rilmesinde Dönemsellik Sorunu (16.09.14)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

Üretim İşletmelerinde Yan Mamül Sorunu ve Yan Mamüllerin UFRS (TMS) Çerçevesinde Kayıtlara Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar (15.09.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

6552 Sayılı Kanunun (Torba Kanun) Yapılandırma ve Beyanların Düzeltilmesi Yönüyle Ele Alınması (14.09.14)

Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM

 

Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tasfiyesi İçin Yeni Fırsat (13.09.14)

Emrah AYGÜL, SMMM, Bağımsız Denetçi

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (TASLAK)

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

 

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

 

 

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

 

2014 Yılı İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................